"TOB" ТУРИСТ

Кожен день ми доводимо що кращі.

     Товариство з обмеженою відповідальністю «Турист», яке є гідним послідовником традицій відомого у місті автотранспортного підприємства – автобази «Турист» працює на ринку пасажирських перевезень з 2002 року.
    Основним видом діяльності підприємства є регулярні пасажирські перевезення. ТОВ «Турист» має договори із організаторами перевезень усіх рівнів. Автобуси підприємства здійснюють перевезення пасажирів по міських, приміських, міжміських внутрішньообласних, міжобласних, а також міжнародних маршрутах. Слід зазначити, що міжобласні маршрути сполучають м. Одесу із 14 областями України, міжнародні маршрути прямують до 6 країн Європи.
    Для роботи на регулярних маршрутах, а також для здійснення нерегулярних перевезень на підприємстві задіяно більше 350 одиниць ліцензованого транспорту.
    Окрім, основного виду діяльності, ТОВ «Турист» надає послуги стороннім організаціям та фізичним особам з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.
    До складу підприємства входять такі основні структурні підрозділи: служба експлуатації, служби безпеки руху та охорони праці, технічна служба, бухгалтерія.
    Слід зазначити, що окрім комерційної діяльності ТОВ «Турист» приймає активну участь у благодійних програмах та заходах, які проводяться органами державної влади місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Зокрема, наше підприємство здійснюю перевезення пільгових категорій громадян, а також виділяє автобуси для перевезення ветеранів війни, інвалідів, дітей-сиріт, а також інших незахищених категорій громадян.

  • 21 міський маршрут
  • 7 приміських маршрутів
  • 25 міжобласних маршруту
  • 4 міжнародних маршруту
  • 14 боксів для ремонту і техобслуговування автобусів середньої місткості
  • 20 висококомфортабельних автобусів для міжміських і міжнародних перевезень
  • 600+ співробітників у штаті
  • 2 боксу на 10 машино-місць для ремонту і техобслуговування автобусів великої місткості

Законодавство про автомобільний транспорт

Законодавство про автомобільний транспорт.

Законодавство про  автомобільний  транспорт  складається   із цього Закону,  законів України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ),
"Про дорожній рух" ( 3353-12 ),  чинних міжнародних договорів та  інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.
     Завданнями законодавства  з  питань  перевезень  пасажирів та вантажів автомобільним транспортом є:      визначення основних   правових   та   організаційних    основ державного  регулювання  у  сфері перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;  установлення вимог до перевізників,  водіїв  та  транспортних засобів   щодо  забезпечення  безпеки  перевезень  та  екологічної безпеки;   визначення системи державного контролю,  прав,  обов'язків та відповідальності    державних    органів   виконавчої   влади   та перевізників за порушення міжнародних договорів  та  законодавства України.

 Cфера дії цього Закону
     Цей Закон регулює відносини між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних  послуг,  органами  виконавчої  влади  та органами    місцевого   самоврядування,   пасажирами,   власниками транспортних  засобів,  а  також  їх  відносини  з  юридичними  та фізичними  особами  -  суб'єктами підприємницької діяльності,  які забезпечують  діяльність  автомобільного  транспорту  та   безпеку перевезень.


Докладніше на сайті раді

 

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

 1.   Ці  Правила  визначають  порядок  здійснення  перевезень пасажирів та їх багажу автобусами,  таксі,  легковими автомобілями на замовлення,  а також обслуговування пасажирів на автостанціях і є   обов'язковими   для   виконання   організаторами    регулярних перевезень,  замовниками  транспортних  послуг  (далі  - замовники послуг),     автомобільними     перевізниками,      автомобільними самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, автостанціями та пасажирами. {  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  983 ( 983-2009-п ) від
09.09.2009 }
 2. Терміни,  що  вживаються  у  цих  Правилах,   мають   таке значення:
     1) автостанційний збір - плата за надання обов'язкових послуг автостанціями,  що справляється з осіб,  які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, і включається до вартості квитка;
     2) багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;
     3) багажна  квитанція - документ,  який видається пасажиру на підтвердження  факту  прийняття   багажу   для   перевезення   або зберігання,  із зазначенням його цінності, вартості перевезення та зберігання;
     4) бронювання місця (кількох місць)  -  попереднє  замовлення місця  (кількох  місць)  в  автобусі  з  відстроченням  платежу на визначений строк;
     5) вартість квитка - сума,  що складається з вартості проїзду автобусом,  автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої);
     6) вартість проїзду - сума, за якою автомобільний перевізник, автомобільний  самозайнятий  перевізник  здійснює  перевезення, що включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану вартість;  {  Підпункт  6  пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983 ( 983-2009-п ) від 09.09.2009 }
     7) диспетчер - особа,  на  яку  покладено  повноваження  щодо здійснення диспетчерського управління;
     8) диспетчерська  станція  -  спеціально обладнане приміщення або  комплекс  технічних   споруд   (засобів),   призначених   для диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі;
     9) квиткова  каса - спеціально обладнане приміщення,  в якому здійснюється оформлення квитків та  документів,  що  підтверджують право на перевезення багажу, а також їх повернення;
     10) квиток  на  проїзд  -  документ установленої форми,  який підтверджує факт укладення договору перевезення;
     11) мережа стоянок таксі - територіально визначена сукупність спеціально  обладнаних стоянок,  на яких таксі перебувають під час  очікування пасажира;
     12) пасажир - особа,  якій надається  послуга  з  перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;
     13) пасажиромісткість - передбачена технічною характеристикою транспортного  засобу  та  визначена  у  реєстраційних  документах кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі;
     14) пасажиропотік - кількість осіб,  які здійснюють проїзд за визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу;
     15) попередній продаж квитків - продаж  квитків  за  добу  до відправлення автобуса в рейс;
     16) поточний   продаж   квитків   -  продаж  квитків  у  день відправлення автобуса в рейс;
     17) ручна поклажа -  вантаж,  розміри  якого  не  перевищують 60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;
     18) схема маршруту - картографічне зображення маршруту;
     19) транспортні    послуги   -   діяльність,   пов'язана   із задоволенням  потреби  населення  в   перевезеннях   автомобільним
транспортом;
     20) трафарет - покажчик інформації для пасажирів про маршрут.
     Інші терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  Законі України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).

Докладніше на сайті ради

 

Правила транспортування тварин

    1. Перевезення тварин може здійснюватися із залученням супроводжуючої особи або без неї.
    2. Перевезення тварин без супроводжуючої особи здійснюється у разі, коли:
тварини перебувають у закритих контейнерах, які належним чином провітрюються, містять корм і воду в дозаторах в обсязі, достатньому для перевезення тривалістю вдвічі більше, ніж заплановано; перевізник виконує функції супроводжуючої особи;
відправником призначено особу, що здійснює догляд за тваринами у пунктах зупинки.
   3. Перед початком транспортування тварин привчають до транспортного засобу, яким вони перевозяться.
У разі коли завантаження або вивантаження тварин триває більш як чотири години відправник (одержувач) здійснює їх годування і напування та залучає спеціаліста у галузі ветеринарної медицини.
При цьому застосовують вантажно-розвантажувальні пристрої (платформи, трапи, східці, містки, підмостки тощо), конструкція яких дає змогу їх прибирати та дезінфікувати, унеможливлює травмування, мінімізує збудження тварин та унеможливлює їх втечу.
   4. Мінімальна площа поверхні спеціальних транспортних засобів повинна відповідати нормам, наведеним у додатку 1.
   5. У спеціальних транспортних засобах забезпечується належне провітрювання з урахуванням, зокрема, погодних умов на момент здійснення перевезення, видів тварин та їх кількості.
   6. Підлога спеціальних транспортних засобів за своєю конструкцією повинна бути щільною і не допускати ковзання. Підлога покривається підстилкою (соломою, тирсою, торфом тощо) в обсязі, достатньому для поглинання екскрементів, або оснащується засобами їх відведення.
  7. Корм у транспортних засобах, що використовуються для перевезення тварин, зберігається окремо від тварин. У разі коли для перевезення тварин використовуються відкриті транспортні засоби, корм покривається брезентом.
  8. У разі коли разом з тваринами перевозяться інші вантажі, вони розміщуються таким чином, щоб запобігти травмуванню тварин, їх стражданням або стресу. У відсіках, в яких перевозяться тварини, забороняється розміщувати вантажі, що можуть негативно вплинути на стан тварин.
  9. Завантаження і вивантаження тварин проводиться в умовах достатнього освітлення з використанням підйомної платформи, обладнаної бар’єрами безпеки для запобігання падінню тварин чи їх втечі або трапом, конструкція якого дає змогу тваринам безперешкодно підніматися і спускатися.
  10. У разі розміщення контейнерів, у яких перевозяться тварини, у кілька ярусів, вживаються заходи щодо:
запобігання чи обмеження витікання екскрементів на тварин, розміщених на нижніх ярусах;
забезпечення стійкості контейнерів;
створення умов для провітрювання.
  11. Під час завантаження, перевезення і вивантаження контейнери, у яких перевозяться тварини, повинні перебувати у вертикальному положенні, не піддаватися різким поштовхам або розгойдуванню, переміщенню під час руху транспортного засобу.
Контейнери вагою понад 50 кілограмів обладнуються необхідною кількістю засобів кріплення.
  12. Під час завантаження, перевезення і вивантаження тварин забороняється:
завдавати ударів тваринам;
натискати на особливо чутливі місця на тілі тварин, що може завдати їм болю або страждань;
підвішувати тварин за допомогою механічних засобів;
піднімати або тягнути тварин за голову, вуха, роги, лапи, хвіст або шкіру;
використовувати голки, шипи або інші колючі засоби;
перешкоджати пересуванню тварин, яких ведуть до місця завантаження, здійснення ветеринарного оброблення тощо.
  13. Засоби з функцією електричного шоку використовуються лише стосовно дорослої великої рогатої худоби, а також дорослих свиней у разі, коли вони не рухаються, і виключно за наявності вільного простору попереду них. Дія зазначених засобів спрямовується лише у м’язи задньої частини тіла і не повинна тривати довше однієї секунди. Застосування таких засобів припиняється, якщо тварина не реагує на подразник.
  14. До тварин, що підлягають перевезенню, не застосовуються знеболюючі засоби, за винятком випадків, коли це необхідно для забезпечення їх нормального стану. Такі засоби можуть бути застосовані виключно спеціалістом у галузі ветеринарної медицини.
  15. Відправник надає перевізникові або супроводжуючій особі прив’язь. Тварин, що не звикли до прив’язування, залишають неприв’язаними. Домашні коні віком старше восьми місяців, за винятком необ’їжджених коней, повинні мати вуздечку під час перевезення.
Прив’язь повинна бути міцною, давати змогу тваринам лежати, їсти і пити, а також мінімізувати ризик задушення або тавмування.
  16. Тварини перевозяться окремо, якщо:
належать до різних видів або види ворожі один одному;
значно відрізняються за розмірами та віком (крім випадків перевезення приплоду разом з матір’ю);
серед них є дорослі кнури чи жеребці або статевозрілі самці та самки, особини з рогами і безрогі, особини, яких необхідно прив’язувати на час перевезення, та такі, що не потребують прив’язування.
  17. Тварини, яких планується перевезти, перед завантаженням до спеціального транспортного засобу підлягають огляду спеціалістом у галузі ветеринарної медицини з метою підтвердження їх придатності до перевезення.
  18. Не придатними для перевезення є:
тварини, які під час руху відчувають біль або не можуть самостійно рухатися;
поросята віком до 21 дня (у разі перевезення на відстань понад 100 кілометрів);
ягнята віком до семи днів (у разі перевезення на відстань понад 100 кілометрів);
телята віком до десяти днів (у разі перевезення на відстань понад 100 кілометрів);
цуценята та кошенята віком до 56 днів, крім випадків, коли вони перевозяться разом з матір’ю;
самки під час останнього періоду вагітності (остання десята частина загального строку вагітності);
новонароджені тварини з незагоєним пуповинням;
тварини, що мають тяжке відкрите поранення або випадіння органів;
тварини, що мають роги, у період, коли шкіра, яка покриває зародки рогів м’яка, - якщо не вжито спеціальних заходів для їх збереження.
  19. Хворі або травмовані тварини вважаються придатними для перевезення, якщо вони:
мають незначні ушкодження або хворобу, що не спричиняє їм додаткових страждань під час перевезення. При цьому питання щодо придатності тварин до перевезення вирішується за рекомендацією спеціаліста у галузі ветеринарної медицини;
перевозяться в рамках виконання науково-дослідних програм у разі, коли ушкодження або хвороба передбачено такою програмою;
перевозяться з метою лікування або діагностики.
  20. Відправник видає перевізникові ветеринарні документи (ветеринарно-санітарний паспорт, ветеринарне свідоцтво) на тварин, які підлягають перевезенню, що додаються до перевізного документа і підтверджують можливість здійснення перевезення.
  21. Умови перебування тварин під час перевезення перевіряються спеціалістом у галузі ветеринарної медицини і підтримуються у належному стані супроводжуючою особою.
  22. Засоби перевезення повинні відповідати таким вимогам:
забезпечувати захист тварин від несприятливих погодних умов;
забезпечувати належну вентиляцію та обсяг вільного простору з урахуванням особливостей окремих видів тварин;
містити маркування, що означає наявність живих тварин, і знак, що вказує на їх вертикальне розміщення;
перебувати у належному стані та легко очищуватися, бути сухими, не містити сторонніх запахів, а в окремих випадках, які визначаються спеціалістом у галузі ветеринарної медицини, бути продезінфікованими;
забезпечувати безпеку тварин;
передбачати можливість здійснення догляду за ними та проведення огляду;
виключати можливість втечі тварин.
  23. У разі коли спеціальний транспортний засіб не оснащений вантажно-розвантажувальними пристроями, відправник (одержувач) надає такі пристрої перевізникові. При цьому зазначені пристрої повинні перебувати у належному стані та виключати ковзання тварин під час їх застосування.
  24. Відправник забезпечує супроводжуючу особу або перевізника засобами для годування та напування тварин, необхідним запасом корму, води, підстилки з урахуванням кількості тварин та тривалості перевезення.
  25. Ссавців і птахів необхідно годувати кожні 24 години і напувати кожні 12 годин. Корм і вода повинні бути високої якості.
  26. Супроводжуюча особа зобов’язана:
забезпечувати безпосередню охорону тварин;
напувати, годувати та доїти тварин;
здійснювати нагляд за станом здоров’я тварин;
підтримувати належний санітарний та технічний стан засобів перевезення.

Докладніше на сайті ради

 

 

Про Компанію

ТОВ «Турист» обслуговує міські (21 маршрут), приміські (7 маршрутів), міжміські (5 маршрутів), міжобласні (25 маршрутів), а також 3 міжнародні маршрути. Крім того, ми займаємося перевезенням організованих груп людей по індивідуальних замовленнях.
Детальніше!

Контакти

Зв'яжіться з нами!